Meie ettevõttest

pihtla puidutookoda

Pihtla puidutöökoda

Puidutöökoda on Pihtlas olnud olemas juba Pätsu ajast ja seal on erinevatel aegadel teinud puidutööd paljud tublid tislerid ja puidutöö huvilised.

Praegused puidutöökoja mehed on enne Pihtla puidutöökoda tegutsenud erinevate firmade nimede all ja kogemust on mitukümmend tegusat aastat.

Põhitegevusena on kujunenud puhkemajanduslike väikeehitiste tootmine avalikuks kasutamiseks. Suurem osa töödest on tehtud läbi riigihangete ja alltöövõttudena. Seega põhikliendid on olnud ettevõtted, riigi ettevõtted ja erinevad MTÜ-d. Alguse sai see koostöös RMK puhkealade arendajatega, nende juhendamisel ja kogemusel valmisid massiivsed, tugevad ja igati pommikindlad välilauad ja katusega lauad paljudesse puhkekohtadesse üle Eesti. Aja jooksul on ette tulnud valmistada väga palju erinevat puidutööd, paralleelselt hangetega oleme koguaeg tegelenud ka eratellimustega, mille hulgas on ka üsnagi peenet tisleritööd.

Tegelikult oskame ja saame hästi hakkama kõigega, mida ühel tublil puusepal puidust on võimalik teha.

Võta meiega ühendust!